TENSOR

Softverski paket za velika preduzeca.

Osred softversko resenje

Tensor 

Tensor je naš softverski paket formiran za efiksano poslovanje velikih i srednjih preduzeća. Poslovni podaci mogu sadržati prilagođene module za specifične zahteve poručioca programa. 


Nabavka

Paletiranje

Isporuka

Vracanje

Fakturisanje

Analiza