TENSOR

Softverski paket za velika preduzeca.

Osred softversko resenje

Tensor 

Tensor je naš softverski paket formiran za efikasno poslovanje velikih i srednjih preduzeća. Poslovni podaci mogu sadržati prilagođene module za specifične zahteve poručioca programa. Programski paket obuhvata knjigovodstvo kupaca i dobavljača, materijalno i robno knjigovodstvo.
U programskom rešenju je uključen modul E-računa.
Programsko rešenje Tensor je povezano sa modulom ESIR – SIS za fiskalizaciju računa.
ESISR – SIS je moguće povezati sa ERP- om korisnika.


Fiskalizacija 2020-2021

eRačuni

Fiskalizacija 2021 – 2022

ESIR SIS – BASIC

  • ● Modul za izradu fiskalnih računa u saglasnosti sa zakonom 2021/2022
  • ● Brz i jednostavan import artikala
  • ● Izveštaji

ESIR SIS - ADVANCED

  • ● Modul za izradu fiskalnih računa
  • ● Materijalno, robno i finansijsko knjigovodstvo, radni nalozi.
  • ● Integracija sa paketom Tensor FINA ili ERP-om korisnika

Windows i Android

E-Računi

● Mogućnost izrade E-Računa u okviru AGENS-a
● Mogućnost izrade E-Računa u okviru ERP-a